CAIC - Official Portal

Client's Charter

Client's Charter

Kami berikrar dan beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang dengan menepati ciri-ciri kualiti seperti berikut :

  • Cepat dalam semua tindakan
  • Tepat dalam membuat keputusan;
  • Mesra kepada pelanggan;
  • Menepati masa yang ditetapkan;
  • Adil dan saksama dalam pertimbangan; dan
  • Berasaskan undang-undang, dasar dan peraturan.