CAIC - Official Portal

ANUGERAH PENGAJARAN

PERKARA KETERANGAN
Kriteria asas calon
 • Pegawai akademik UMP berstatus tetap / kontrak
 • Pengalaman mengajar 3 tahun ke atas di IPT
 • Markah SKT 80 % ke atas
 • Sekiranya telah memenangi Anugerah Pengajaran pada tahun semasa tidak boleh memohon untuk tahun berikutnya
Prosedur Pencalonan

      Setiap fakulti/ pusat boleh mencalonkan maksimum enam (6) orang pegawai akademik yang layak bagi anugerah akademik
      yang dipertandingkan

      Calon yang terpilih di peringkat fakulti akan dimajukan kepada CAIC

Dokumen yang perlu dihantar oleh calon

 • Borang permohonan anugerah
 • Curriculum Vitae
 • Penyataan ringkas berkaitan inovasi pengajaran & pembelajaran yang telah dilaksanakan.

      Nota penting : Calon perlu bersedia untuk menghantar “course file/teaching file/teaching folder” dan “teaching portfolio”
     
sekiranya dipilih ke pencalonan anugerah ini. Pemakluman akan dimaklumkan terus oleh urusetia kepada calon yang layak

Format Teching Portfolio

       Menggunakan Fail 2D 50mm putih berkulit keras

      Susunan turutan adalah seperti berikut yang perlu diasingkan menggunakan file divider :

 1. Table of content
 2. .Resume
 3. Teaching Philosophy
 4. Teaching Innovation & Approaches
 5. E-PATresults with student comments
 6. Recognition/ achievement/ service provided
 7. Publication / Conference attended
 8. T&L self development activities @ courses attended
 9. Other supported documents

      Nota : Lain- lain dokumen boleh disertakan untuk menyokong permohonan

Format course file/ teching file/ teaching folder     Mengikut format course file fakulti masing-masing

Proses penilaian

       Penilaian Peringkat Pertama (40%)

 1. Praktikum (30%)
 2. Professional (peer evaluation) -dekan, rakan sejawat dan pelajar (20%)
 3. Penilaian portfolio (50%) di buat berdasarkan elemen P & P sedia ada (penyediaan bahan bantuan mengajar, bahan kuliah dan rujukan, kaedah penaksiran dan hasil pembelajaran) dan tambahan elemen iaitu :
 • Falsafah dan inovasi pengajaran
 • Penyelidikan dan penerbitan
 • Pengiktirafan akademik
 • Perkhidmatan universiti
 • Penyeliaan

       Penilaian Peringat Kedua/ Akhir (60%) :

       Mock teaching &Temubual bersama panel