CAIC - Official Portal

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN (ANUGERAH BARU)

PERKARA

       KETERANGAN
Kriteria asas calon:
 • Pegawai akademik tetap / kontrak
 • Pengalaman mengajar 1-5 tahun di IPT
 • Umur kurang dari 39 tahun pada 1 Januari tahun semasa penilaian
 • Warganegara Malaysia sahaja
        Tidak pernah memenangi mana-mana kategori AAU sebelum ini
Prosedur Pencalonan

        Staf yang dicalonkan oleh fakulti untuk menyertai anugerah ini berdasarkan :

 • SKT/Penilaian Tahunan (markah penilaian sekurang-kurangnya 80%)
 • Telah mencapai status ”Blended learning” dalam KALAM
 • Markah e-Pat (markah purata keseluruhan sekurang-kurangnya 85% bagi kesemua kursus yang diajar pada tahun dinilai)

       Setiap fakulti /pusat dikehendaki mencalonkan sekurang-kurangnya 2 seorang pegawai akademik yang layak.

       Calon yang terpilih di peringkat fakulti akan dimajukan kepada pihak urusetia AAU di CAIC

Dokumen yang perlu dihantar oleh calon:

 • Borang permohonan anugerah
 • Curriculum Vitae
 • Penyataan ringkas berkaitan inovasi pengajaran & pembelajaran yang telah dilaksanakan.

      Nota penting : Calon perlu bersedia untuk menghantar “course file/teaching file/teaching folder” dan “teaching portfolio” sekiranya
      dipilih ke pencalonan anugerah ini. Pengesahan pencalonan akan dimaklumkan oleh pihak urusetia secara terus kepada calon.

Format Teching Portfolio
 • Menggunakan Fail 2D 50mm putih berkulit keras

         Susunan turutan adalah seperti berikut yang perlu diasingkan menggunakan file divider :

 1. Table of content
 2. Resume
 3. Teaching Philosophy
 4. Teaching Innovation & Approaches
 5. E-PATresults with student comments
 6. Recognition/ achievement/ service provided
 7. Publication / Conference attended
 8. T&L self development activities @ courses attended
 9. Other supported documents
Format course file/ teching file/ teaching folder       Mengikut format course file fakulti masing-masing

Proses penilaian

          Penilaian Peringkat Pertama (40%)

 1. Sesi praktikum (calon mengendali sesi P & P berasaskan inovasi P & P semasa dinilai) (35%)
 2. Penilaian Professional (Peer Evaluation) - dekan, rakan sejawat dan pelajar (10%
 3. Penilaian portfolio (55%) di buat berdasarkan elemen P & P sedia ada (penyediaan bahan bantuan mengajar, bahan kuliah dan rujukan, kaedah penaksiran dan hasil pembelajaran) dan tambahan elemen iaitu :
 • Falsafah dan inovasi pengajaran
 • Penyelidikan dan penerbitan
 • Pengiktirafan akademik
 • Perkhidmatan universiti
 • Penyeliaan

       Penilaian Peringat Kedua/ Akhir (60%)

      Penilaian Akhir (bagi calon yang mendapatkan sekurang-kurangnya 80% ke atas dalam Penilaian Pertama)  :

      Mock teaching & Temubual